Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Mesto Pezinok na tomto mieste rozširuje svoj portál o katalóg elektronických (eGovernment) služieb. Našim cieľom bolo ku každej zo služieb zverejniť všetky súvisiace informácie verejného charakteru. Služby sú na úvodnej stránke logicky zoskupené do oblastí. Ak hľadanú informáciu na stránke služby nenájdete využite možnosť "Poslať otázku", alebo skúste nájsť odpoveď v Pomocníkovi, kde sú sústredené najčastejšie kladené otázky a odpovede na ne.

Pre občanov a podnikateľov sú na stránkach niektorých služieb zverejnené linky na elektronické formuláre, ktoré môže občan alebo podnikateľ vyplniť, elektronicky podpísať a poslať na vybavenie. Toto elektronické podanie bude plnohodnotným variantom podania v listinnej forme. Podmienkou na podpísanie elektronického podania je elektronický občiansky preukaz, pričom držiteľ preukazu pri vydaní požiadal o vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu ZEP a o jeho uloženie na čipe preukazu. ZEP (zaručený elektronický podpis) nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu pri úkonoch uskutočňovaných pri elektronickej komunikácii s verejnou správou i komerčným sektorom.

Štát zriaďuje každému občanovi po dosiahnutí 18 rokov, každému živnostníkovi alebo firme elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). Držiteľ elektronického občianskeho preukazu sa jeho prostredníctvom vie prihlásiť do svojej elektronickej schránky a aktivovať si ju za účelom elektronickej komunikácie s inštitúciami verejnej správy. Na jednom mieste má tak sústredenú elektronickú úradnú komunikáciu so všetkými oslovenými inštitúciami verejnej správy.

Ak prostredníctvom nášho katalógu elektronicky podáte priznanie, žiadosť, oznámenie, a pod. a vyjadríte vôľu komunikovať s nami elektronicky, očakávané výstupy Vám doručíme do Vašej elektronickej schránky.

Elektronizácia služieb akejkoľvek inštitúcie verejnej správy a samosprávy má prispieť k čiastočnej náhrade úradnej komunikácie v listinnej forme elektronickou úradnou komunikáciou. Komunikácia v listinnej forme zostáva zachovaná, je na rozhodnutí občana, resp. podnikateľa aký komunikačný kanál zvolí. Elektronické podania a elektronické úradné dokumenty budú autorizované zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou s časovou pečiatkou a teda majú byť právne relevantnými dokumentami, rovnocennými s dokumentami v listinnej forme.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí