Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Pezinok

  Radničné námestie 7
  902 14 Pezinok
  www.pezinok.sk

 • Vybavuje
  Bc. Tomáš Nemčovič

  Oddelenie ekonomiky a miestnych daní
  Referát miestnych daní

 • Kontakty

  Bc. Tomáš Nemčovič
  033/6901 608

  2. poschodie, č. dverí 26

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí