Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Informovanie o územnom pláne

Základné údaje

Informovanie o územnom pláne

Popis:

Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

  • Územnoplánovacia informácia
  • Záväzné stanovisko k zamýšľanej stavbe
  • Vyjadrenie k investičnému zámeru

Životné situácie:

Súvisiaca legislatíva

Doplňujúce údaje

Informovanie o územnom pláne

Informácie o územnom pláne Mesta Pezinok sú zverejnené na stránke mestského portálu Územný plán mesta Pezinok. 

Na tomto mieste Vám ponúkame možnosť podať žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie, záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe alebo o vyjadrenie k investičnému zámeru elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Ak chcete podať žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie, ako prílohu k formuláru podania priložte scan situácie záujmového územia (snímka z mapy a pod.).

Ak chcete podať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe alebo k investičnému zámeru, ako prílohu k formuláru podania priložte v elektronickej forme (max. veľkosť všetkých príloh spolu 10 MB):

  • projektová dokumentácia, časť Architektúra (ak sa v listinnej forme nachádza na Stavebnom úrade, príloha nie je požadovaná, ale poprosíme uviesť túto skutočnosť vo formulári podania),
  • alebo scan skice, situácie, z ktorej by bol zrejmý investičný zámer.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Pezinok sú nasledovné:

  • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
  • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiť a elektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme odpoveď.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť odpoveď v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žiadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz. 

Dokumenty

Nenašli sa žiadne záznamy.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí