Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

Kontakty

Cestná doprava - Ohlasovanie porúch

 • Mestský úrad Pezinok

  Radničné námestie 7
  902 14 Pezinok
  www.pezinok.sk

 • Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia
  Mestský podnik služieb, Trnavská 10, Pezinok

  033/6901 805

 • Ohlasovanie porúch cestnej svetelnej signalizácie:
  Mestský úrad Pezinok

  Ing. Tomáš Buzgo
  033/6901 501
  (v pracovnej dobe)

  2. poschodie, č. dverí 33
  033/6901 182 (mimo pracovnej doby a cez víkend - stála služba Mestskej polície)

Sťažnosti a podnety

Vydávanie rybárskeho lístku

Majetok mesta

Informovanie o územnom pláne

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Sekretariát

Poskytovanie informácií

Podnikatelia

Publikovanie informácií o meste

Financie - Daň z nehnuteľnosti

Financie - Daň za užívanie verejného priestranstva

Financie - Poplatok za KO a drobné stavebné odpady

Financie - Daň z nehnuteľnosti a psa

Záber verejného priestranstva

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí