Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Platenie miestnych daní

Základné údaje

Platenie miestnych daní

Popis:

Táto služba umožňuje zaplatiť miestne dane uložené obcou. Platba je realizovaná elektronickým spôsobom.

Formuláre elektronických podaní:

Služba neposkytuje možnosť podať elektronické podanie

Spôsob vybavenia:

 • Výzva na zaplatenie nedoplatku (v prípade zistenia nedoplatku)

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Platenie miestnych daní

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu (egov.pezinok.sk), kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako daňovníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

 • Aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Staršie zdaňovacie obdobia
 • Daňové objekty
 • Daňové objekty - stavby
 • Daňové objekty - byty
 • Daňové objekty - pozemky
 • Saldo na dani - aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Pohyby na dani
 • Celkové saldo osoby

Miestnu daň môžete zaplatiť:

 • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
 • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
 • v hotovosti zamestnancovi správcu dane v pokladni MsÚ Pezinok, ktorý je poverený prijímať platby na daň vo výške do 300 €. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Lehota na uhradenie dane:

Do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Účet správcu dane:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Pezinok, č. ú. 6602006001/ 5600, IBAN SK02 5600 0000 0066 0200 6001, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli (egov.pezinok,sk).

 

 

Dlžníci

Nenašli sa žiadne záznamy.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí