Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Platenie miestnych daní

Základné údaje

Platenie miestnych daní

Popis:

Táto služba umožňuje zaplatiť miestne dane uložené obcou. Platba je realizovaná elektronickým spôsobom.

Formuláre elektronických podaní:

Služba neposkytuje možnosť podať elektronické podanie

Spôsob vybavenia:

 • Výzva na zaplatenie nedoplatku (v prípade zistenia nedoplatku)

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Platenie miestnych daní

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu (egov.pezinok.sk), kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako daňovníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

 • Aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Staršie zdaňovacie obdobia
 • Daňové objekty
 • Daňové objekty - stavby
 • Daňové objekty - byty
 • Daňové objekty - pozemky
 • Saldo na dani - aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Pohyby na dani
 • Celkové saldo osoby

Miestnu daň môžete zaplatiť:

 • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
 • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
 • v hotovosti zamestnancovi správcu dane v pokladni MsÚ Pezinok, ktorý je poverený prijímať platby na daň vo výške do 300 €. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Lehota na uhradenie dane:

Do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Účet správcu dane:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Pezinok, č. ú. 6602006001/ 5600, IBAN SK02 5600 0000 0066 0200 6001, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli (egov.pezinok,sk).

 

 

Dlžníci

Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty dlznici list. Prosím, skúste to neskôr.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí