Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Povoľovanie ambulantného predaja

Základné údaje

Povoľovanie ambulantného predaja

Popis:

Obec povoľuje ambulantný predaj v obci

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Rozhodnutie
 • Povolenie

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Povoľovanie ambulantného predaja

Mesto Pezinok povoľuje trhové miesta a ambulantný predaj na základe viacerých typov žiadostí. Na tomto mieste Vám ponúkame možnosť podať žiadosť elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Jednotlivé formuláre sú dostupné zo záložky "Základné údaje" elektronickej služby. Podrobné informácie o tradičných podujatiach v meste Pezinok nájdete na stránke Tradičné podujatia.

Typy žiadostí

Žiadosť o povolenie na zriadenie trhového miesta (TM) - užívať VP a predávať poľnohospodárske prebytky (Grinava), žiadosť podávajú občania, ktorí predávajú burčiak a ostatné prebytky zo záhrady, musí obsahovať prílohy:

 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny. Čestné vyhlásenie musí byť elektronicky podpísané žiadateľom zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)
 • Scan dokladu o vlastnej pestovateľskej činnosti (potvrdenie od obce alebo list vlastníctva na pozemok, nájomný vzťah a pod.

Žiadosť o povolenie trhového predaja (trhovisko na ul.Kupeckého, resp. pri právnických osobách a podnikateľoch aj príležitostné trhy a akcie), žiadosť musí obsahovať prílohy:

Ak ide o fyzickú osobu:

 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, resp. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je podnikateľom (napr. slobodní umelci podnikajúci podľa autorského práva).  Čestné vyhlásenie musí byť elektronicky podpísané žiadateľom zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).
 • Ak ide o pestovateľa, scan dokladu o vlastnej pestovateľskej činnosti (potvrdenie od obce alebo list vlastníctva na pozemok, nájomný vzťah a pod.

Ak ide o právnickú osobu:

 • Scan dokladu o registrácii podnikateľskej činnosti (mimo Živnostenský list, výpis z OR SR).
 • Scan strany označenej ako "Záznamy daňového úradu" z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie podpísané ZEP s uvedením ustanovenia osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu.
 • Pri predaji občerstvenia, potravín a pod. scan súhlasného rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s ambulantným predajom.

Žiadosť o povolenie užívania trhového miesta (TM) / dočasného trhového miesta (Vinobranie, Vianočné trhy), žiadosť musí obsahovať prílohy:

Ak ide o fyzickú osobu:

 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, resp. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je podnikateľom (napr. slobodní umelci podnikajúci podľa autorského práva).  Čestné vyhlásenie musí byť elektronicky podpísané žiadateľom zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).
 • Ak ide o pestovateľa, scan dokladu o vlastnej pestovateľskej činnosti (potvrdenie od obce alebo list vlastníctva na pozemok, nájomný vzťah a pod.

Ak ide o právnickú osobu:

 • Scan dokladu o registrácii podnikateľskej činnosti (mimo Živnostenský list, výpis z OR SR).
 • Scan strany označenej ako "Záznamy daňového úradu" z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie podpísané ZEP s uvedením ustanovenia osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu.
 • Pri predaji občerstvenia, potravín a pod. scan súhlasného rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s ambulantným predajom.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Pezinok sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiť a elektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme stanovisko alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť stanovisko v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žiadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí