Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Základné údaje

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Popis:

Obec ako vlastník a správca majetku môže predávať ostatný nehnuteľný majetok obce v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia. Ponúkame Vám možnosť podať žiadosť o predaj ostatného nehnuteľného mestského majetku elektronicky vyplnením elektronického formulára podania.

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

  • Odpoveď
  • Výzva na doplnenie / úpravu podania

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Na web stránke mestského portálu Prenájom a predaj majetku mesta Pezinok pravidelne zverejňujeme návrhy na predaj nehnuteľného majetku. Postup pri nakladaní s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta je detailne popísaný v rovnomennom všeobecnom záväznom nariadení (viď blok súvisiacej legislatívy).

Na tomto mieste Vám ponúkame možnosť podať žiadosť o predaj ostatného nehnuteľného mestského majetku elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Pezinok sú nasledovné:

  • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
  • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
  • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme všetky úradné dokumenty súvisiace so spracovaním Vášho podania. V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť výstupné dokumenty v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Požadované prílohy elektronického podania: Kópia katastrálnej mapy s vyznačením hraníc záujmového pozemku, resp. iná špecifikácia záujmovej nehnuteľnosti. Stačí priložiť scanované prílohy z výnimkou týchto dokladov:

  • Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je osobou blízkou osobám uvedených v §9 ods. 5 VZN č. 20/2011, prílohu musí žiadateľ elektronicky podpísať (ZEP).

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žiadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí