Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

Prístupnosť

Webové sídlo mesta Pezinok ako celok spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

 

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí