Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Základné údaje

Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Popis:

Obec prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Ohlásenia porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie sú zverejnené v záložke Podnety

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Základné informácie o verejnom osvetlení a komunikáciách nášho mesta sú zverejnené na stránkach mestského portálu Verejné osvetlenie a Komunikácie.

Na tomto mieste Vám ponúkame možnosť ohlásiť poruchu verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Zoznam ohlásených porúch zverejňujeme v záložke "Podnety". Na tomto mieste môžete zároveň sledovať stav riešenia Vášho ohlásenia.

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy ohlasovania porúch na telefónne čísla alebo emailové adresy uvedené v bloku Kontakty na tejto stránke.

Podnety

Nenašli sa žiadne záznamy.
 • Útvar rozvoja mesta

  Mestský úrad Pezinok

  Radničné námestie 7
  902 14 Pezinok
  www.pezinok.sk

 • Vybavuje
  Vladimír Záleský

  Oddelenie výstavby a životného prostredia
  Referát životného prostredia,
  komunálnych služieb a dopravy

 • Kontakty

  Vladimír Záleský
  033/6901 501


  2. poschodie, č. dverí 33

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí