Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Vydávanie rybárskeho lístku

Základné údaje

Vydávanie rybárskeho lístku

Popis:

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec.

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

  • Rybársky lístok (pripravený na prevzatie v kancelárii uvedenej v bloku kontaktov)

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Vydávanie rybárskeho lístku

Informácie o výške poplatku za vydanie rybárskeho lístku a o možnostiach oslobodenia od poplatku nájdete na stránke mestského portálu Rybárske lístky.

Na tomto mieste Vám ponúkame možnosť podať žiadosť o vydanie rybárskeho lístku elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Pezinok sú nasledovné:

  • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu, 
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
  • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
  • musíte mať min.18 rokov (elektronické schránky na ÚPVS sú vytvorené len pre osoby nad 18 rokov). Môžete požiadať o rybársky lístok pre seba alebo ako zákonný zástupca pre svoje dieťa.

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiť je zverejnený na stránkach ÚPVS. K žiadosti nepožadujeme priložiť žiadnu prílohu.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy.

Do schránky Vám následne doručíme aj elektronický príkaz na úhradu poplatku. Následne máte tieto možnosti:

  • uhradiť prostredníctvom ÚPVS kanála cez akreditovaného platiteľa. O tejto úhrade je Mesto okamžite informované a obratom Vám doručíme do schránky výzvu na prevzatie pripraveného rybárskeho lístku (osobný odber je nutný vzhľadom na aktuálne ustanovenú listinnú formu lístka),
  • uhradiť v pokladni MsÚ a s potvrdením z pokladne si prísť po rybársky lístok do kancelárie uvedenej v kontaktoch,
  • uhradiť elektronicky inak ako cez platiteľa akreditovaného na ÚPVS. V tomto prípade však Mesto čaká na pripísanie finančných prostriedkov na účet Mesta (2-3 dni). Až po pripísaní prostriedkov Vám môže do schránky doručiť výzvu na prevzatie pripraveného rybárskeho lístku.

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žíadostí v ústnej forme na mestskom úrade v kancelárii uvedenej v bloku kontaktov na tejto stránke. 

 

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí