Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Mesto Pezinok na tomto mieste rozširuje svoj portál o katalóg elektronických (eGovernment) služieb. Našim cieľom bolo ku každej zo služieb zverejniť všetky súvisiace informácie verejného charakteru.

Viac informácií

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí